english

BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Tárgy: „K” - anyagokból értékelő

J E L E N T É S

Engedélyezett javaslat alapján „Festő” fedőnéven bizalmas nyomozást folytatunk G a l á n t a i György (Bikács, 1941. Szameth Krisztina) pártonkívüli festőművész, Budapest, II., Frankel Leó u. 68/B. szám alatti lakos ellenséges tevékenységének felderítésére és megszakítására.

Intézkedési terv alapján elrendelt K-ellenőrzés útján több értékes információ keletkezett:

- a párt kultúrpolitikája ellen irányuló tevékenységéről;

- Art Pool akcióiról, engedély nélküli kiállításairól, azok szervezésének módjáról;

- kapcsolatépítési törekvéseiről.

Adataink szerint 1979-ben a hivatalos szervek engedélye nélkül ART POOL néven archívumot hozott létre, amelyben főleg külföldi állampolgárok által beküldött anyagokat tárol. Gyűjteményének további bővítése érdekében közel ezer külföldi személynek - köztük nyugati állampolgároknak - küldött mintegy háromezer nyomdai úton előállított propagandaanyagot.

Angol nyelvű felhívásában az archívumban lévő anyagokat népszerűsíti. Áttekintést ad a magyarországi avantgarde művészekről, azok eddigi akcióiról, egyéni és közös fellépésekről. Utalást tesz az 1973. évi balatonboglári kápolnatárlat eseményeire. A Halász-féle színházról és az antiszociális fellépései miatt általunk számon tartott Erdély Miklós „Indigó” csoportjának tevékenységéről. Felhívja a figyelmet a Bán András által létrehozott „Magyar Avantgárd Művészeti Múzeum”-ra és a „Textil textil nélkül” címmel beindított akcióra.

Galántai felhívásának hatására külföldről nagy mennyiségű anyag érkezik. A küldemények között obszcén, politikailag káros anyagok is vannak. Esetenként ellenséges tartalmú újságcikkek, képek, „alkotások” beküldését is megkísérelték.

Nagy mennyiségű propagandaanyagot küldött Guglielmo Achille Cavellini olasz állampolgár, akinek „műveiből” Galántai 1980. május 23-án az FMK-ban rendezett kiállítást.

A rendezvény megtekintésére, illetve a megnyitóra 300 személyt hívtak meg. A meghívottak jelentős része ellenséges tevékenység alapos gyanúja miatt szerveink látókörében van.

A meghívókkal egy időben szétküldött propagandaanyagok méltatták Cavellini tevékenységét, ismertették önvallomását, mely szerint: „A fiatal művészek rám mint Messiásra tekintenek, gondolatsugalmazónak, felszabadítónak, a művészeti intézmények lerombolójának tartanak... Hogy munkám szelleméhez hű maradhassak, nekem is vissza kell utasítanom a művészet rendszerébe való beilleszkedésemet...”

A Budapesti Francia Intézet 1980. március 3-15-ig Galántai alkotásaiból rendezett szoborkiállítást. A kiállítást Szkárosi Endre, a Mozgó Világ olvasószerkesztője nyitotta meg.

A rendezvény megtekintésére a Francia Intézet közel 650 személy meghívását tervezte. A meghívottak között mintegy 50 olyan személy szerepelt, akik több év óta szerveink látókörében vannak.

A kiállítás megtartására sem a Francia Intézet, sem Galántai engedélyt a hivatalos szervektől nem kért.

Ungváry Rudolf a „Várakozók” fn.-ű bizalmas nyomozás célszemélyeinek kapcsolata értesítette Galántait, hogy az Art Pool prospektusát az ún. „Napló 3. évfolyamába” beteszi. Célszemélyünk ezzel kapcsolatos véleményét nem ismerjük.

Megállapítottuk, hogy Galántai a nyugati állampolgárok nagy többségével csak levelező kapcsolatot alakított ki. Ilyen jellegű külföldi kapcsolatainak megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Olaszország 224 fő,
NSZK 92 fő,
USA 88 fő,
Francia o. 76 fő,
Kanada 58 fő,
Hollandia 56 fő,
Anglia 74 fő,
Új-Zéland 7 fő,
Dánia 4 fő,
Argentína 5 fő,
Izrael 2 fő,
Korea 1 fő,
Lengyel o. 24 fő,
NDK 17 fő,
Bulgária 2 fő,
Brazília 41 fő,
Ausztrália 39 fő,
Japán 17 fő,
Svájc 16 fő,
Spanyol o.14 fő,
Belgium 13 fő,
Svédország 10 fő,
Mexikó 5 fő,
Finnország 4 fő,
Izland 2 fő,
Észak-Írorsz. 2 fő,
Portugália 1 fő,
Csehszlovákia 21 fő,
Jugoszlávia 4 fő.

Ellenséges tevékenységének megelőzése, nyugati kapcsolatainak korlátozása érdekében kb. egyezer propagandaanyag, illetve külföldről beküldött ellenséges tartalmú és obszcén jellegű küldemény végleges visszatartására tettünk javaslatot.

A Francia Intézetben és az FMK-ban rendezett kiállításain résztvevők létszámának korlátozása érdekében a meghívók egy részét vezetői engedéllyel késleltettük, illetve mintegy 300 személynél végleg visszatartottuk.

Bevezetett K-ellenőrzés nagy mértékben hozzájárult „Festő” mélyreható ellenőrzésének megoldásához. Elősegítette nevezett tevékenységének, kapcsolati köre kiépítésének megismerését és korlátozását.

Keletkezett információk megerősítették, hogy Galántai György tovább folytatja a párt kultúrpolitikája ellen irányuló tevékenységét. Nem mondott le az Art Pool részére érkező - esetenként ellenséges tartalmu - anyagok kiállításokon történő bemutatásáról.

Fentiek, valamint fokozódó kül- és belföldi kapcsolatépítési törekvése miatt a K-ellenőrzés folytatása szükséges.

Javasoljuk a keletkezett anyagok megsemmisítését.

Budapest, 1980. október 08.

Horváth Tibor r. százados*

Nytsz.: 4/5-753.
K.: 3 pld - „Festő” do.
- Táj. alo.
- Táj. ti.

* Kézzel aláírta: Horváth Tibor, valamint Rácz Sándorné is. „L. Jávorszky” kézjeggyel is ellátva.

[az olvasó / kutató figyelmébe]