BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Tárgy: 3/a operatív technikai
rendszabály anyagaiból értékelő

J E L E N T É S

Engedélyezett javaslat alapján „Festő” fedőnéven bizalmas nyomozást folytatunk G a l á n t a i György (Bikács, 1941. Szameth Krisztina) pártonkívüli festőművész, Budapest, II., Frankel Leó u. 68/B. szám alatti lakos ellenséges tevékenységének felderítésére és megakadályozására. Ellenőrzésére 3/a operatív rendszabályt alkalmaztunk.

Rendszabály útján több értékes információ keletkezett:

- ellenséges tevékenységéről;
- terveiről, Art Pool akcióiról, Francia Intézeti és egyéb kiállításairól, azok szervezésének módjáról, körülményeiről;
- kapcsolatépítési törekvéseiről.

Adataink szerint 1979-ben a hivatalos szervek engedélye nélkül Art Pool néven archívumot hozott létre, amelyben főleg külföldi személyek anyagait tárolja. Gyűjteményének további bővítése, népszerűsítése érdekében nyomdai úton több esetben készített propagandaanyagokat. A külföldi terjesztéssel egy időben hazai kapcsolatainak is küld anyagokat.

Art Pool archívumot meghirdető propagandaanyagokat Thurza Gábor, a Révay Nyomda dolgozója készítette. A keletkezett információk arra utalnak, hogy nevezett a munkát engedély nélkül, pénzért végezte.

Galántai az összegyűjtött anyagokból kiállítások megtartását tervezte. E témában „csomagok Olaszországból” címmel a csepeli Papírgyár Művelődési Otthonának klubjában - szervezett kiállítást. Próbálkozásai, amelyek a zsűrizés kijátszására, elkerülésére irányultak, nem jártak eredménnyel.

Visszatérő témaként jelentkezik azon törekvése, hogy előadásokat tartson a balatonboglári „kápolnatárlat” eseményeinek felelevenítése érdekében. Így szervezett diavetítéssel egybekötött előadást a Kassák Művelődési Otthon klubjában és a dunaújvárosi Bartók Béla Művelődési Központ amatőr műhelyében.

Legújabb adataink szerint Mezei Ottó (Népművelési Intézet) felkérte Galántait arra, hogy a balatonboglári eseményekről meglévő anyagát a „tokaji művésztelep” résztvevőinek - 1980 júliusában, két alkalommal - vetítse le.
Szóba jött, hogy az akkori eseményekről „kerekasztal-beszélgetést” is folytassanak. Galántai javaslata alapján az akciónak „más címet kell adni, hogy ne lehessen tudni, miről van szó”. Megegyeztek abban, hogy a Kápolnatárlat anyagai „Művészeti gyökerek” címmel kerülnek bemutatásra.

A rendezvény megtekintésére, illetve a megnyitóra 300 személyt hívtak meg. A meghívottak jelentős része ellenséges tevékenység alapos gyanúja miatt szerveink látókörében van.

Galántai 1980. május 23-29-ig Cavellini olasz állampolgár „műveiből” az FMK-ban rendezett kiállítást. A rendszabályon keletkezett anyagok szerint Cavellinit Galántai hívta meg Magyarországra, és elkötelezte magát az olasz „művész” tevékenységének népszerűsítése mellett.

Komoly szervező tevékenységet folytatott annak érdekében, hogy a kiállítást saját maga által rendezett „Művek Cavelliniről” kiállítással kösse egybe. E célra mintegy 30 személytől gyűjtött be anyagot.

Információink szerint Cavellini nagy hatással volt Galántaira, így a közelmúltban megalakította „Cavellini Stúdióját”. A Galántai által létrehozott „GAC Stúdió” első összejövetelét 1980. június 11-én Forgács Péter - Budapest, II., Fény u. 10. V. em. 3. szám alatti - lakásán tartották. Más úton keletkezett adataink szerint az összejövetelre 35 személyt hívott meg célszemélyünk.

Galántai szervezőtevékenységet folytat annak érdekében, hogy megfelelő, legális összejöveteli helyet biztosítson kapcsolati köre számára. Kelemen Károly festőművésszel folytatott beszélgetés alapján kirajzolódott elképzelésük.

Az MNK Képzőművészeti Alaphoz fordultak egy „magángaléria” létrehozásának engedélyezése céljából. Elmondásuk szerint galériájuk fotó, nyomtatott szöveg, hangszalag, videoszalag, film területtel foglalkozna. Tartanának egyéni és tematikus kiállításokat, hagyományos és nem hagyományos rendezvényeket (pl. pörformenszet), lehetőséget akarnak biztosítani külföldi állampolgárok kiállításainak is, valamint mód lenne terveik, elképzeléseik zavartalan megvitatására.

A fenti lehetőségek megteremtése érdekében - a Képzőművészeti Alaptól - helyiséget és nyomtatványok készítéséhez gépeket kértek.

A „magánalapon összejövő társaság” mintegy 30 személy, köztük olyanok, akik ellenséges tevékenységük miatt bizalmas nyomozás alatt állnak, és azok szoros kapcsolataik; Galántai György, Hajas Tibor, Vető János, Forgács Péter, Fazekas György, Kelemen Károly stb.

Megalakították az „Önálló Galéria” ügyintéző szervét. A vezető tisztségeket Galántai György mellett Birkás Ákos, Halász Károly és Simon Zsuzsa tölti be.

Galántai alkotásaiból a Budapesti Francia Intézet 1980. március 3-15-ig szoborkiállítást tartott. A rendezvényre készülő meghívók kiküldéséhez a névsort célszemélyünk biztosította.

Információink szerint a rendezvény megtartását a Francia Intézet Galántai kérésére szervezte. Galántai és felesége több esetben erőszakos, követelőző beszélgetéstől sem riadt vissza.

Adataink arra utalnak, hogy a velemi Alkotóműhely jó lehetőséget biztosít arra, hogy célszemélyeink és szoros kül- és belföldi kapcsolataik az „alkotás mellett” különböző összejöveteleket tartsanak. Galántai elmondása szerint a „legizgalmasabb mindig az első hét, mert akkor vetítések és dumapartik vannak”.

Megállapítottuk, hogy Galántai György kapcsolatépítési törekvése fokozódott. Kapcsolatait a kulturális élet egész területére kiépítette, közülük a legfontosabbakat ismerjük.

Rendszeresen tart kapcsolatot a „Stúdiós”, a „Kezdeményezők” és a „Várakozók” fedőnevű bizalmas nyomozás alatt álló személyekkel. Elmondása szerint 1979. évi nyugat-európai útja során széles körű kapcsolatkört épített ki.

Az ellenőrzésére bevezetett 3/a operatív technikai rendszabály nagymértékben hozzájárult „Festő” mélyreható ellenőrzésének megoldásához.

Az ezúton keletkezett információk megerősítették, hogy nevezett tovább folytatja a párt kultúrpolitikája ellen irányuló tevékenységét.

„Festő” fn.-ű célszemélyünk ellenséges tevékenysége, egyre fokozódó kül- és belföldi kapcsolatépítési törekvése a bizalmas nyomozás folytatását, a 3/a operatív technikai rendszabály 1980. december 31-ig történő meghosszabbítását teszi szükségessé.

A rendszabály üzemeltetésének meghosszabbítását külön javaslat alapján kérjük.

Javasoljuk a keletkezett anyagok megsemmisítését.

Budapest, 1980. július 12.

Horváth Tibor r. százados

Nytsz.: 4/5-539.
K.: 3 pld - „Festő” dosszié
- Táj. alo.
- Táj. ti.

* Az iratot kézzel Széli Károly r. őrgy., alosztályvezető helyettes írta alá.

[az olvasó / kutató figyelmébe]