BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-5-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

J á v o r Miklós r. őrnagy elvtársnak
BM III/III-4-b. Alosztály Vezetője

Tárgy: Galántai György
segélykérelme

H e l y b e n

Tmb. hivatalos kapcsolatunk Galántai György segélykérelméről az alábbiakat közölte:

A segélykérelem ügyében összeült az MNK képzőművészeti Alap vezetőségi ülése, amelyen Tmb. Galántai „Art Pool” kiadványára hivatkozva javasolta, hogy a döntést halasszák el mindaddig, amíg nem ismerik a Művelődési Minisztérium állásfoglalását ez ügyben.

Nem sokkal az ülés után Galántai felkereste Tmb-t, mivel tudomására jutott, hogy az ő javaslatára halasztották el a döntést. Tmb. rákérdezett az „Art Pool” kiadványra, annak engedélyezésére, nyomdai elkészítésére.

Galántai elmondta, hogy ez nem más, mint egy magánkiadvány, erre ő engedélyt sehol nem kért. Az ő tervei alapján egy nyomdász barátja készítette minimális összegért. Galántai ezt az anyagot magánlevélnek tekinti, „mindössze” 1000 példányban készült.

Célja mindezzel az volt, hogy létrehozzon egy külföldre is kiterjedő információs kört, amely elősegítené egymás munkáinak megismerését, a szakfolyóiratok, kiadványok kölcsönös megszerzését és cseréjét, mivel ő erre a célra anyagi alappal nem rendelkezik. Ezenkívül megkérdezte, hogy van-e Tmb. birtokában „Art Pool”-kiadvány, mivel ő azokat megszámozta, így a szám alapján vissza tudná keresni, hogy kinek a példánya. Tmb. válaszként közölte, hogy ilyen kiadvánnyal nem rendelkezik, csak látta. Ezenkívül Galántai tudomására hozta, hogy segélykérelme ügyében a vezetőség a végleges döntést augusztusi ülésén hozza meg, amelyen Tmb. továbbra is az elutasítás mellett foglal majd állást.

A segélykérelem alapjául szolgáló pénzzavar megoldásaként Galántai 5.000,- Ft visszafizetendő előleget kapott.

Fentieken kívül Tmb. tudomásunkra hozta, hogy találkozott a Baranya megyei Tanács Művészeti Osztályának dolgozójával. Érdeklődött, hogy egy olyan jelentős művészeti intézmény, mint a pécsi Janus Pannonius Múzeum, miként szerepelhet az „Art Pool”-kiadványban tagként. A művészeti dolgozó meglepetéssel vette tudomásul ezt a tényt, nem tudott róla.

Budapest, 1980. július 10.

Dr. Békési András r. alezredes
alosztályvezető*

Nytsz.: 5/4-650/1980.
Készült: 2 pld.
Kapja: 1 pld. Cím.
1 pld. lerakva

MP/MM.

* Az iratot kézzel Széli Károly r. őrgy., alosztályvezető helyettes írta alá.

[az olvasó / kutató figyelmébe]