BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

J A V A S L A T

Megbízható adataink szerint G a l á n t a i György festőművész (Bikács, 1941. Szameth Krisztina) Budapest, II., Frankel Leó u. 68/B. szám alatti lakos segélykérelmet nyújtott be a Művészeti Alaphoz.
Husz Mária és Cséri Lajos, a Művészeti Alap munkatársai 1980. Június 6-án reggel keresik fel lakásán Galántai Györgyöt, hogy tájékozódjanak, jelenleg „mit csinál”.

Javasoljuk, adjunk a III/III-5 Osztállyal közösen szóbeli tájékoztatást Galántai György tevékenységéről Vészics Ferenc elvtársnak, a Művészeti Alap igazgatójának.

Mondjuk el, hogy „Art Pool” néven főleg külföldi személyektől gyűjt és archivál anyagokat. A kulturális szervek tudta és engedélye nélkül működő Art Pool népszerűsítésére nagy mennyiségű és különféle propagandaanyagokat terjeszt.*

Engedély nélküli Francia Intézeti kiállítása miatt a Kulturális Minisztérium Képzőművészeti Főosztályának vezetője ez év márciusában figyelmeztette és kioktatta a külföldi kapcsolattartás módjáról és rendjéről. Galántai György ígéretet tett ennek betartására.

Azonban ígéretét nem tartja be. Példa erre 1980. Május 23-án a Fiatal Művészek Klubjában általa rendezett Cavellini- (olasz állampolgár) kiállítás. A meghívás és a kiállítás Galántai magánkezdeményezése volt. Legújabb tervei között szerepel, hogy egy Cavellini-Stúdiót hoz létre.

Javasoljuk a szóbeli tájékoztatás engedélyezését.

Budapest, 1980. június 04.

Rácz Sándorné r. alezredes**

Nytsz.: 4/5-467.
K.: 2 pld.

* Kézzel odaírt megjegyzés: „erre jelentős pénzösszegeket használ fel!”
** Kézzel odaírva: „Javaslom: Jávor Miklós

[az olvasó / kutató figyelmébe]