BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

J E L E N T É S*

Megbízható adataink szerint a Fiatal Művészek Klubjában - 1980. május 23-29-ig - Guglielmo Achille Cavellini olasz állampolgár „műveiből” rendeznek kiállítást, melyet 1980. május 23-án 19 órakor Somogyi György művészeti író nyit meg.

G. A. Cavellinit - a hivatalos kulturális szervek engedélye nélkül - Galántai György festőművész hívta meg Magyarországra. A kiállítást saját elképzelése szerint Galántai szervezi.

A rendezvény megtekintésére, illetve a megnyitóra 300 személy meghívását tervezik. A meghívottak jelentős része ellenséges tevékenység alapos gyanúja miatt szerveink látókörében van.

A meghívókkal egy időben szétküldött propagandaanyagok méltatják Cavellini tevékenységét, ismertetik „önvallomását”, mely szerint „a fiatal művészek rám mint Messiásra tekintenek, gondolatsugalmazónak, felszabadítónak, a művészeti intézmények lerombolójának tartanak... Hogy munkám szelleméhez hű maradhassak, nekem is vissza kell utasítanom a művészet rendszerébe való beilleszkedést...”. Elismeri, hogy „azokat a művészeti eseményeket, amelyek alapvető fordulatot jelentenek a művészet és kultúra történetében, a vezető hangadó kritika általában veszélyesnek, nemkívánatosnak tartja, mert zavarják a művészeti élet kialakult ritmusát, szabályait... Megfigyelés alatt tartanak...”

Galántai a kiállítást, a meghívók szétküldését felhasználja saját, engedély nélkül létesített ART POOL archívuma népszerűsítésére és egyéb nyugati művészek kezdeményezéseinek hirdetésére is.

Azt tervezi, hogy a magyar művészeknek Cavellini témában készült műveit összegyűjti, és az anyagokat a kiállítás után a lakásán létesített Cavellini múzeumban helyezi el. A művek elkészítésére kb. 130 személyt kért fel, a határidőt 1980. május 21-ig határozta meg. Mintegy ösztönzőként hívja fel a figyelmet arra, hogy az FMK-ban kiállításra szánt anyagokat nem zsűrizik.

G. A. Cavellini a kiállítás megnyitójára Magyarországra érkezik, videó segítségével tervezi bemutatni művészetét, életét. Az általa korábban beküldött anyagok közt obszcén és kimondottan ellenséges tartalmúak is voltak.

A tervezett kiállítás szervezéséről tájékoztattuk az FMK felügyeleti szervét.

A résztvevők létszámának korlátozása érdekében a meghívók differenciált késleltetésére, illetve a vidéki személyek anyagainak végleges visszatartására tettünk intézkedéseket.

Budapest, 1980. május 20.

Horváth Tibor r. százados*

Nytsz.: 4/5-415.
K.: 4 pld. - Felterjesztve
- Festő dosszié
- Táj. aloszt.
- Táj. tiszt.

* Kézzel odaírt megjegyzés: „Horváth elvtárs! A KISZ KB illetékes titkárságának szólni kell. Harangozó, V. 20.”
* Kézzel aláírta: Horváth Tibor, valamint Rácz Sándorné is.

[az olvasó / kutató figyelmébe]