BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

J E L E N T É S

Engedélyezett javaslat alapján a Révay Nyomda igazgatóját szóban tájékoztattuk Thurza Gábor, a nyomda Klissé részlegének dolgozója tevékenységéről.

Elmondtuk, hogy megbízható adataink szerint nevezett - Galántai György festőművész megbízásából - különféle propagandaanyagokat készített, több száz példányban. A nyomdai munkát engedély nélkül, pénzért végezte.

Ismertettük a propagandaanyagok felhasználásának módját és várhatóan káros hatását. Kértük, hogy saját hatáskörben tegyenek intézkedéseket.

A nyomda igazgatója megköszönte tájékoztatásunkat. Az anyagokat megvizsgálta, s közölte, hogy azok valóban engedély nélkül készültek. Elmondta, hogy a nyomda azon részlegében, ahol Thurza is dolgozik, hasonló nyomdai munkák technikai feltételei biztosítottak. A körülményeket figyelembe véve úgy határozott, hogy több vezető bevonásával azonnal rendészeti ellenőrzést rendel el. Ha engedély nélkül végzett munka nyomára akadnak, megteszik a szükséges intézkedéseket.

Az ellenőrzést követően az igazgató elvtárs elmondta:
Akciójuk során az általunk megmutatott ART POOL propagandaanyagok előállítására utaló nyomokat nem találtak. Ugyanakkor más személyek vonatkozásában egyéb, közel 5.000 Ft értékű engedély nélkül végzett munkát derítettek fel. Ezen személyek ellen fegyelmi eljárást indítottak. Megjegyezte, hogy az „eredményes” ellenőrzés megköveteli, hogy a jövőben gyakrabban tegyenek megfelelő intézkedéseket. Kérte: amennyiben hasonló tevékenység jut tudomásunkra, azt jelezzük.

Operatív úton nyert információink szerint a szignalizációnk hatására tett intézkedés eredményes volt.

A rendészeti ellenőrzést követően Thurza Gábor zaklatottan kereste meg Galántait, és azonnali találkozót kért tőle. Azt követően Galántai más személyeknek elmondta, hogy megszűntek a Révay Nyomdában lehetőségei, mert ismerősei lebuktak.

Adatok keletkeztek arra vonatkozóan, hogy a „Festő” és a „Kezdeményezők” fn.-ű bizalmas nyomozások célszemélyei újabb nyomdai lehetőségeket keresnek „Textil textil nélkül” címmel beindított akciójuk anyagainak sokszorosítására. Ennek érdekében az Állam Nyomdában Farsang Tiborral, a „Sasad” TSZ nyomdájában Csoma Sándorral létesítettek kapcsolatot. Nevezettek a célszemélyek kérésére már a múltban is végeztek hasonló tevékenységet.

Az engedély nélkül végzett nyomdai munkák megszüntetése, a nemkívánatos propagandaanyagok sokszorosításának és terjesztésének akadályozása érdekében javasoljuk:

- Nevezettek tevékenységéről, az általuk készített propagandaanyagok káros következményeiről adjunk szóbeli tájékoztatást az Állami Nyomda igazgatójának, illetve a „Sasad” TSZ elnökének.

- Amennyiben a jövőben a már eddig érintett, vagy újabb nyomdák vonatkozásában hasonló információink keletkeznek, úgy - szóbeli engedély alapján - szignalizáljunk az illetékes nyomdák vezetői felé.

Budapest, 1980. május 12.

Horváth Tibor r. százados*

Nytsz.: 4/5-401.
K.: 3 pld
1 pld - Festő dosszié
1 pld - Táj. aloszt.
1 pld - Táj. tiszt.

Kézzel aláírta: Horváth Tibor, valamint Rácz Sándorné is.
Az iraton két kézzel írt megjegyzés is olvasható:
1) Javaslom: Jávor Miklós
2) Solymosi Péter stencilezési ügyében szóban szignalizljunk az Irodagép V. igazgatójának, Tóth et-nak, aki azonnali intézkedést ígért! Az intézkedés eredményéről tájékoztat bennünket. (1981. január 15.)

[az olvasó / kutató figyelmébe]