KULTURÁLIS MINISZTER

SZIGORÚAN TITKOS!
0051/12-1/80.

Benkei András elvtársnak,
belügyminiszter

B u d a p e s t

Kedves Benkei Elvtárs!

Utasításomra március 18-án a Képzőművészeti Osztály vezetője személyesen beszélt Galántai Györggyel, hogyan került sor a Francia Intézetben engedély és előzetes tájékoztatás nélkül rendezett kiállításra.

A Budapesti Francia Intézetben megrendezett kiállítására az Intézet igazgatója Galántai Györgyöt felesége közvetítésével kérte fel. Az Intézet a közelmúltban több magyar művész számára rendezett kiállítást, ezek sorába iktatta be a Galántai-kiállítást is. Közölte, hogy nem ismeri azt a rendelkezést, amelynek értelmében csak külföldön vagy külföldi illetőségű intézményben kiállítást csak a Kulturális Minisztérium engedélyével, előzetes tájékoztatásával rendezhet.

Felhívtuk a figyelmét arra, hogy a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjának és a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének tagjaként ismernie kell ezt a rendelkezést. Nyomatékosan figyelmeztettük, hogy a jövőben ezeket a rendelkezéseket tartsa be. Galántai György a fentieket tudomásul vette.

Budapest, 1980. március 29.

Elvtársi üdvözlettel:
(Pozsgay Imre)

[az olvasó / kutató figyelmébe]