BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-5-b. alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!
... sz. pld

J á v o r Miklós r. őrnagy elvtársnak
BM III/III-4-b. Alosztály Vezetője

H e l y b e n

A Francia Intézetben megrendezésre került Galántai kiállításról hivatalos kapcsolatunk az alábbi tájékoztatást adta:

A kulturális Minisztérium Képzőművészeti Osztályának a Francia Intézet felé lehetősége nincs, de a Kulturális Kapcsolatok Intézetéhez behivatták a Francia Intézet igazgatóját. Közölték vele, hogy Galántainak a kiállításhoz engedélye nincs, anyaga zsűrizetlen. Ennek ellenére – tekintettel a rendezés igen előrehaladott voltára – a kiállítást bemutathatják.

Felhívták a figyelmét, hogy magyar művész Francia Intézet-beli kiállításához a KKI engedélye szükséges, valamint figyelmeztették az igazgatót, hogy intézményük feladata nem a magyar, hanem a francia művészet propagálása.

Budapest, 1980. március 5.

Dr. Békési András r. alezredes
alosztályvezető

Nytsz.: 5/4-209/1980.
Készült 3 pld.
1 pld. Cím
1 pld. OD vegyes
1 pld. Táj.ti
K.: MP/MM.

[az olvasó / kutató figyelmébe]