BELÜGYMINISZTÉRIUM

SZIGORÚAN TITKOS!
KÜLÖNÖSEN FONTOS

J E L E N T É S

Megbízható adataink szerint a Budapesti Francia Intézet – 1980. március 3–15-ig – Galántai György pártonkívüli budapesti lakos alkotásaiból szoborkiállítást rendez.

A kiállítást 1980. március 3-án 18 órakor Galántai felkérésére Szkárosi Endre, a Mozgó Világ olvasószerkesztője – két versének magnetofon-felvételről történt lejátszásával – nyitotta meg. Első verse egy provokatív, megbotránkoztató szövegre épült. A második, melynek címe „Fogságom naplójából” a fogda szótagok sokszori ismétlődéséből, kombinálásából állt. A jelenlévők valóban gondolhattak börtönre, mert a környezet, a fekete pincefalak, a sötétség ugyanezt a képzettársítást idézte fel.

A kiállítás megnyitóján mintegy 20 fő volt jelen, az Intézetet két személy képviselte. A kiállított tárgyak – kizárólag fémszobrok – mindegyikén egy emberi láb motívuma ismétlődik.

A jelentés szigorúan titkos, különösen fontos forrásból származik, személyes tájékoztatásra készült.

Budapest, 1980. március „ ”

Nytsz.: 4/5-183.
K.: 4 pld.

[az olvasó / kutató figyelmébe]