MINISZTÉRIUMI ÁLLAMTITKÁR

SZIGORÚAN TITKOS!

Benkei András belügyminiszter
elvtárs

B u d a p e s t

Kedves Benkei Elvtárs!

A Galántai György festőművész kiállításával kapcsolatban Puja elvtárshoz intézett, 1-a-301/80. számú, február 28-án kelt levelére az alábbiakat válaszolom:

Utánanéztünk az ügynek, és mi is megállapítottuk, hogy sem a Külügyminisztériumnak és a Kulturális Kapcsolatok Intézetének, sem pedig a Kulturális Minisztériumnak nem volt előzetes tudomása a budapesti Francia Intézetben március 3-án megnyíló kiállításról. A balatonboglári eset óta Galántainak már volt egy kiállítása Budapesten, tehát jól tudja, hogy kiállítás belföldi vagy külföldi megrendezéséhez előzetes engedélyre van szükség, és a kiállítandó anyagot előzetes zsűrizésre be kell mutatnia.

Molnár Ferenc kulturális államtitkárral és Meruk Vilmos KKI-elnökhelyettessel az alábbi intézkedésekben állapodtunk meg:

1. A Kulturális Minisztérium a mai nap folyamán megpróbál beszélni Galántaival. Felhívják figyelmét, hogy nem kért engedélyt a kiállítás megrendezéséhez. Ugyancsak felhívják figyelmét, hogy nem tett eleget az előzetes zsűrizésre vonatkozó szokásos gyakorlatnak, amit egyébként ő maga is jól ismer. Kérni fogják hozzájárulását, hogy a Francia Intézetben kiállítandó anyagát még a megnyitás előtt zsűrizni lehessen. (Molnár Ferenc elvtárs véleménye szerint Galántai hozzájárulása nélkül ezt nem tudjuk megtenni.) Megmondják neki azt is, hogy a jövőben tartsa magát az általa is jól ismert eljáráshoz.

2. A Kulturális Kapcsolatok Intézete ma beszél a budapesti Francia Intézet igazgatójával. Szóvá teszik, hogy már második esetben rendeznek az Intézetben kiállítást magyar művészek alkotásaiból, az illetékes magyar szervek előzetes tudta és megkérdezése nélkül. Az első esetben nem szóltunk, mert azt hittük, hogy csak véletlen, egyedi dolog történt. A március 3-án nyíló Galántai-kiállítás viszont azt mutatja, hogy az ilyen esetek megismétlődnek. A Francia Intézet a francia kultúra magyarországi bemutatására létesült, magyar művészek kiállításának megrendezése nem tartozik illetékességi körébe, a párizsi Magyar Intézet falain belül sem kerül sor francia művészek kiállítására. Különösen kifogásoljuk, hogy úgy foglalkoznak magyar művészek kiállításának megrendezésével, hogy azt nem egyeztetik előzetesen az illetékes magyar szervekkel.

Felhívják az Intézet igazgatójának figyelmét arra is, hogy a magyar képzőművészek gyakorlata szerint ha valaki idehaza vagy külföldön kiállítást rendez, akkor a kiállítandó művek előzetes zsűrizésen mennek keresztül. A szóban forgó esetben ez sem történt meg, mivel Galántai nyilván nem gondolt arra, hogy ez alól egy Magyarországon lévő külföldi kulturális intézet helyiségeiben rendezett kiállítás sem kivétel. Ezért kérjük, hogy a Francia Intézet – amennyiben ezzel Galántai is egyetért, s vele mi beszélünk – tegye lehetővé a kiállítandó alkotások zsűrizését még a megnyitás előtt.

Nyomatékosan aláhúzzuk az Intézet igazgatója előtt, hogy a jövőben tartsa magát a fentiekhez.

Megjegyzem, hogy sem külpolitikai, sem pedig egyéb szempontból nem lenne célszerű a tervezett kiállítást az utolsó pillanatban betiltani. Ha Galántai még a zsűrizésbe sem egyezik bele, akkor ebből az illetékes kulturális szervek le fogják vonni a megfelelő következtetéseket.

Budapest, 1980. február 29.

Elvtársi üdvözlettel:
(Rácz Pál)

[az olvasó / kutató figyelmébe]