english

BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

J A V A S L A T

Megbízható adataink szerint GALÁNTAI GYÖRGY pártonkívüli festőművész, budapesti lakos a hivatalos szervek engedélye nélkül „Art Pool” archívumot hozott létre, melyben főleg külföldi anyagokat tárol. Felhívásában – melyet több mint 200 nyugati állampolgárnak megküldött – ismertette, hogy az Art Pool összegyűjt: dokumentumokat, fotókat, kiadványokat, elképzeléseket, utópiákat és különféle anyagokat.

Kérésére nyugati szélsőséges divatos irányzatokat képviselő „művészektől” érkeznek anyagok, melyek között obszcén, ideológiailag káros és politikailag kifogásolhatók is voltak.

Gyűjteményének további bővítése érdekében nyomdai úton – több száz példányban – újabb propagandaanyagot készíttetett, melyet ez idáig 45 személy – többségében nyugati állampolgár – részére küldött meg.

Angol nyelvű felhívásában archívumának meglévő anyagait népszerűsíti. Áttekintést ad a „magyarországi avantgárd művészekről”, azok eddigi akcióiról, egyéni és közös fellépéseiről. Példaként az amszterdami „De Appel” Galéria rendezvénysorozatát, a balatonboglári kápolnatárlat eseményeit és a Halász színház, valamint az antiszociális fellépései miatt általuk számon tartott Erdély Miklós „Indigó” csoportjának tevékenységét említi meg.

Az Art Pool archívum propagálása mellett további két magyar vonatkozású kezdeményezésre is felhívja a figyelmet. Hazai sikertelen próbálkozások után külföld számára is meghirdeti:

– a Bán András–Könczöl Csaba által létrehozott „Magyar Avantgárd Művészeti Múzeumot”, melynek működése újabb szamizdat irodalom keletkezésére és terjesztésére adhat lehetőséget.
– a Galántai György–Ficz Péter–Bán András kezdeményezése alapján „Textil textil nélkül” címmel beindított akciót. A személyenként 300 példányban beküldött anyagokból Magyarországon kötetek összeállítását, azok szétküldését, terjesztését tervezik.

Galántai György felhívásának hatására nagy mennyiségű anyag beérkezése várható. A küldemények egy része – korábbi tapasztalataink alapján – politikailag káros anyagot is tartalmazhat.

Megbízható adataink szerint Galántai György „Art Pool” archívumát meghirdető levelezőlapokat és propagáló anyagait Thurza Gábor, a Révai Nyomda Klissé részlegének dolgozója készítette. Segítségével gyártották le azokat a matricákat, bélyegeket és gumibélyegzőket is, melyeket Galántai a küldemények „díszítésére”, archívumának dokumentálására felhasznál. Információink arra utalnak, hogy nevezett a nyomdai munkákat minden esetben engedély nélkül, pénzért végezte.

Az ellenséges tevékenység megelőzése, korlátozása, megszakítása érdekében az alábbi intézkedések végrehajtását javasoljuk:

– Thurza Gábor tevékenységéről, az általa készített propagandaanyagok felhasználásának káros következményeiről adjunk szóbeli tájékoztatást a Révai Nyomda igazgatójának;

– Szóban tájékoztassuk a Kulturális Minisztérium Múzeumi Főosztálya vezetőjét az „Art Pool” archívum létezéséről, Galántai György az irányú tevékenységéről. Mutassuk be a Főosztályvezető elvtársnak az archívum meghirdetésére készült anyagokat;

– A kiküldésre szánt propagandaanyagok számszerű csökkentését, akadályozását, valamint a beérkező, politikailag kifogásolható küldemények kobzását.

Budapest, 1980. február „7”

Horváth Tibor r.szds.

[az olvasó / kutató figyelmébe]