BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

J E L E N T É S

Engedély alapján felkerestük a Budapesti Művelődési Központ igazgatóját.

Tájékoztattuk arról, hogy Fazekas György festőművész a Művelődési Központ által beindított képzőművészeti előadások kiszélesítését, több éves sorozattá való alakítását szervezi. Az intézmény vezetőinek tudatos félrevezetésével fellépési lehetőséget kíván biztosítani azoknak a képzőművészeknek és egyéb értelmiségi személyeknek, akik társadalmi-politikai rendszerünkkel szemben ellenzéki tevékenységet folytatnak. Ezek közé tartozik többek között Eörsi István író, Beke László művészettörténész, Galántai György festőművész és Könczöl Csaba művészettörténész. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy fenti személyek előadásain több ellenzéki személy is megjelenhet és hozzászólásaikkal a kialakuló vitát negatív irányba befolyásolhatják.

A BMK igazgatója elmondta, hogy nincs tudomása a képzőművészeti előadások sorozattervezetéről. 1980 januárjára két előadást ütemeztek, ezek előadói Birkás Ákos és Fábri Sándor. A két előadás ellenőrzését megszervezi, sőt azokon személyesen megjelenik. Amennyiben bármelyik előadáson negatív jelenséget észlel, azonnal felfüggeszti. Nagyon szívesen venné, ha ezen előadásokon megfelelő szaktudással rendelkező személyt tudnánk biztosítani, mert képzőművészeti témában nem szakértő, így nem vitaképes.

A jövőt illetően elmondta, hogy az 1980 első félévi tervezetet Fazekastól bekéri és velünk megbeszélve, egyeztetve dönt annak elfogadásáról. Kihangsúlyozta, hogy régóta ismeri Galántai tevékenységét és a „Halász-színház” körül kialakult fejleményeket, ezért nincs szüksége arra, hogy Galántai vagy hozzá hasonló személyek a Művelődési Központban fellépjenek, illetve megjelenjenek.

Fazekas Györgyről úgy nyilatkozott, hogy egy agilis, mozgékony fiatalember. Negatív irányú törekvéseit ez idáig nem tapasztalta. A kötött, 40 órás munkaidőt nem szereti, ezért szándékában áll más munkahelyet keresni.

A Művelődési Központ igazgatója megköszönte tájékoztatásunkat, felajánlotta, hogy a rendezvények programját rendszeresen rendelkezésünkre bocsátja. Megjegyezte, hogy estenként a jövőben is igényt tart a velünk való konzultációra.

Közöltük, hogy információnk személyes tájékoztatás célját szolgálja, az esetleges negatív jelenségek időben megakadályozása érdekében történt. Jövőben is, amennyiben arra bármelyik részről szükség van, ilyen formában szívesen konzultálunk.

A beszélgetésen jelen volt a BRFK III/III Osztály részéről az objektum kapcsolattartója Sebestyén elvtárs.

Budapest, 1980. január 15.

Horváth Tibor r. fhdgy.

Nytsz.: 4/5-8/1980.
K.: 3 pld

[az olvasó / kutató figyelmébe]