BELÜGYMINISZTÉRIUM
III/III-4-b alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Engedélyezem:

Dr. Horváth József r. alezredes
osztályvezető

Tárgy: „Festő” fn. bizalmas
nyomozásban

OPERATÍV INTÉZKEDÉSI TERV

Bizalmas nyomozás alatt tartjuk G A L Á N T A I GYÖRGY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alatti lakost.

A „Festő” fedőnéven engedélyezett bizalmas nyomozás célja, hogy ellenséges tevékenységét, kapcsolatait mélyrehatóan felderítsük, operatív úton dokumentáljuk, akcióit akadályozzuk. Külön figyelmet fordítunk arra, hogy ne alakuljon ki személye körül egységes csoportosulás.

Fenti célok érdekében az alábbi intézkedések végrehajtását javasoljuk:

– Galántai György ellenőrzésére alkalmazott 3/a operatív technikai rendszabályt tovább üzemeltetjük.

Határidő: 1980. X. 15.

– Útlevél figyelőztetését elrendeljük.

Határidő: 1980. X. 20.

– „K” ellenőrzését 1980. X. 15-ig meghosszabbítjuk.

A „K” ellenőrzést a folyamatosan tudomásunkra jutó külföldi kapcsolatainak címére is kiterjesztjük.

Határidő: folyamatos

– Intézkedéseket teszünk ellenséges tartalmú írások, bel- és külföldre juttatásának megakadályozására.

Határidő: folyamatos

– Külföldi kapcsolatait a KKA-ban ellenőrizzük.

Határidő: folyamatos

– Az operatív helyzettől függően javaslatot teszünk 3/a, 3/e, 3/e labda operatív technikai rendszabályok alkalmazására.

Határidő: operatív helyzettől függően

– Az operatív helyzettől függően javaslatot teszünk titkos kutatásra – az összegyűjtött ellenséges, ideológiailag káros mondanivalót tartalmazó írásos anyagok megszerzésére – külső figyelésre – határfigyelőztetés, esetenként fokozott vámellenőrzés bevezetésére.

Határidő: operatív helyzettől függően

– Széleskörű kapcsolatai között folyamatos hálózati tippkutatást végzünk, és a legalkalmasabbak tanulmányozására javaslatot teszünk.

Határidő: 1979. XI. 1.

– Két jelölt beszervezését végrehajtjuk.

Határidő: 1980. I. 25.

1980. III. 15.

– Kutatást végzünk az osztály és a társszervek hálózati kontingensében. A közvetlen környezetben lévő hálózatok eligazításához meghatározzuk a magatartási vonalat. A kialakítható lehetőségekkel rendelkező hálózatok bevezetésére intézkedési tervet dolgozunk ki.

Határidő: 1980. I. 15.

– Gyakori megfordulásai helyein – művelődési házak, klubok – társadalmi kapcsolatot létesítünk.

Határidő: folyamatos

– Felderítjük a Galántai által szervezett összejövetelek résztvevőit, közülük a legalkalmasabbak operatív meghallgatására teszünk javaslatot.

Határidő: 1980. V. 1.

– Különös gondot fordítunk Galántai György azon elképzeléseire, terveire, melyek arra utalnak, hogy tevékenységét vidéki városokra is ki akarja terjeszteni. Megelőzésként illetékes megyei osztályokkal koordinálunk, és segítségükkel megszervezzük tevékenységének ellenőrzését, akadályozását.

Határidő: folyamatos

– Kialakított szoros és folyamatos együttműködésünket folytatjuk a BM III/III-4-a alosztállyal és a III/III-5 osztállyal.

Határidő: folyamatos

– Kombinációs tervet dolgozunk ki tevékenységének akadályozására, kapcsolati körének bomlasztására, a befolyásolható személyek leválasztására.

Határidő: 1980. IV. 15.

– Figyelemmel kísérjük és akadályozzuk más bizalmas nyomozás alatt álló személyekkel, csoportokkal alakuló kapcsolatát, együttműködését.

Határidő: folyamatos

– A keletkezett információkat folyamatosan értékeljük, az operatív helyzet változása esetén további intézkedésekre teszünk javaslatot.

Határidő: folyamatos

– Az adatok elemzése, értékelése után javaslatot teszünk az ügy realizálásának legcélszerűbb módjára, illetve a bizalmas nyomozás meghosszabbítására.

Határidő: 1980. X. 16.

A fenti intézkedések végrehajtásáért Horváth Tibor r. fhdgy. felelős.

Kérjük a javaslatban foglaltak végrehajtásának engedélyezését.

Budapest, 1979. október 17.

Horváth Tibor r. fhdgy.

Javaslom:

Jávor Miklós r.őrnagy
alosztályvezető

[az olvasó / kutató figyelmébe]