PEST MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG
III/III Osztály

SZIGORÚAN TITKOS!
Száma: 212-963/1492/7979.

Budapesti Rendőrfőkapitányság
III/III Osztály Vezetőjének

B u d a p e s t

Értesítem Vezető Elvtársat, hogy bizalmas úton az alábbiak jutottak tudomásunkra:

– Galántai György budapesti lakos a Népköztársaság úti Fiatal Képzőművészek Klubjának tagja a közeljövőben a csepeli Papírgyár megrendezésében kiállítani kívánja olasz nyelvű magánlevelezését. Az említett üzemnél Kenyeres Ferenccel áll kapcsolatban. Galántai a korábbi években állítólag már összeütközésbe került a hatóságokkal, amikor Balatonbogláron rendezett kiállításán a „Szabadság-szobor”-nak bekötötte a szemét, és ezt megfelelő szöveggel „kommentálta”.

– Haraszti István budapesti lakos szintén a klub tagja, kiállítását az ország különböző helységeiben tervezi megrendezni. Egy esetben már megrendezésre is került a Kassák klubban. Kiállítási anyagában pl. az alábbiak szerepelnek:

– az alkotás egy szélkakas, amely össze van kötve egy iránytűvel, természetesen a szélkakas mozgásával az iránytű változtatja helyzetét. A magyarázó szöveg: „Tudjuk, merről fúj a szél”.

– a kiállítási tárgy egy számítógép, mely elé ha az érdeklődő odalép, a fotocella működésbe hozza a gépet, és az 000000-kat vet ki. A magyarázó szöveg: „Az ember értéke”.

– a kiállítási tárgy két db mágnes, az egyik rögzítve van, a másik felfüggesztve. Természetesen a fizikai törvényszerűségek szerint a mágnesek taszítják egymást, de csak a felfüggesztett tud kimozdulni. A magyarázó szöveg: „Alap és felépítmény”.

Budapest, 1979. október 16.

Dr. Budai János r.alezr.
osztályvezető

Készült: 2 pld-ban
Kapja: 1 pld BM. III/III-5. Oszt.
1 pld BRFK. III/III. Oszt.
Készítette: HG/Tné

427–152/79.

[az olvasó / kutató figyelmébe]