BELÜGYMINISZTÉRIUM

SZIGORÚAN TITKOS!

J E L E N T É S

Megbízható adataink szerint G a l á n t a i György festőművész xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 1979. november 12–21. között a Csepeli Papírgyár Művelődési Otthonának klubjában úgynevezett olasz Art Pool anyagokból tájékoztató kiállítást tervez, „Csomagok Olaszországból” címmel.

A kiállítást anyagát ez évi olaszországi útja során képzőművészektől gyűjtötte, valamint a saját kezdeményezése alapján létrehozott ún. „Art Pool okmánytárlat, információs bázis” részére érkezett küldeményekből válogatta ki. További anyaggyűjtés céljából közel 200 olasz állampolgárral vette fel a kapcsolatot. Felhívásában ismertette, hogy az Art Pool összegyűjt: dokumentumokat, fotókat, kiadványokat, könyveket, katalógusokat, levelezőlapokat, bélyegeket, elképzeléseket, tervezetet, utópiákat, magnószalagokat és különféle új anyagokat.

Kezdeményezésére nyugati szélsőséges avantgárdot képviselő művészektől újabb anyagok érkeznek, melyek túlsúlyban obszcénok, ideológiailag káros mondanivalót hordoznak.

Előzetes információink szerint az Art Pool „okmánytárlat” létrehozására engedélye nincs, csepeli kiállítását a Budapesti Képzőművészeti Igazgatóság nem engedélyezte. Galántai nem mondott le szándékáról, a kiállítás megtartása érdekében tovább kutatja a zsűrizés elkerülésének, illetve kijátszásának lehetőségeit.
Galántai György szerveink előtt régóta ismert. Az általa hivatalosan műterem céljából bérelt balatonboglári kápolnában 1973 nyarán rendszeresen fórumot biztosított az ún. „underground” művészeti irányzat talaján társadalmi, politikai rendszerünkkel szembenálló személyek „alkotásainak”. A „kápolnatárlatot” a helyi kulturális szervek betiltották.

A jelentés személyes tájékoztatásra készült az információ szigorúan titkos, különösen fontos hírforrásból származik.

Budapest, 1979. október

Nytsz.: 4/5-831.
K.: 4 pld

[az olvasó / kutató figyelmébe]