magyar

MINISTRY OF INTERIOR
III/III-4-b subdivision

TOP SECRET!

Tárgy: „K” anyagokból értékelő

J E L E N T É S

Engedélyezett javaslat alapján „Festő” fedőnéven bizalmas nyomozást folytattunk G a l á n t a i György (Bikács, 1941. Szameth Krisztina) pártonkívüli festőművész, Budapest, II., Frankel Leó u. 68/b szám alatti lakos ellenséges tevékenységének felderítésére és megakadályozására.

Az intézkedési terv alapján elrendelt „K” ellenőrzés útján több értékes információ keletkezett:

– a párt kultúrpolitikája ellen irányuló tevékenységéről, ez irányú terveiről;

– „Art Pool” gyűjteményének továbbfejlesztéséről, akcióiról, kiállításairól, azok szervezésének módjáról;

– bel- és külföldi kapcsolatépítési törekvéseiről.

Adataink szerint – különböző nyomdákban dolgozó barátai által feketén készített – Art Poolt és Mail Artot (postai művészetet) hirdető propagandaanyagait továbbra is ezrével küldi szét a világ minden tájára. Közel háromezer nyugati állampolgárral alakított ki főleg levelező kapcsolatot. Különböző akciókra, kiállításokra történő felkérései nyíltan nem tartalmaznak ellenséges, ellenzéki kitételeket. Tudatosan kiválasztott témái azonban politikailag kifogásolható, ellenséges tartalmú, közerkölcsöt sértő anyagok elkészítésére, illetve beküldésére ösztönöznek. Egyes külföldi személyek – élve a lehetőséggel – beküldik azokat az „alkotásokat” is, amelyek kiállítására még saját országukban sincs lehetőségük.

A hivatalos szervek engedélye nélkül létrehozott „archívuma” továbbfejlesztésével párhuzamosan kiállítások szervezésével is fokozta tevékenységét. Mail Art néven meghirdetett akcióiban főleg fiatal magyar képzőművészek bevonására, a velük való együttműködés állandósítására törekszik. Az e témákban összegyűjtött anyagokból több kiállítást, akciót szervezett, ezeken minden esetben a párt kultúrpolitikája ellen irányuló tudatos tevékenysége mellett a hivatalos kulturális szervek kijátszása, félrevezetése, a zsűrizés manipulálása volt tapasztalható.

Pontosabb akciói, kiállításai:

– A „Művész bélyegek” készítését 1981-ben hirdette meg bel- és külföldön egyaránt. Az összegyűlt anyagokból 1982-ben rendezett a Fészek Művészklubban kiállítást. E témában mintegy 700 alkotás érkezett.

A kiállított anyagok között számos pornográf, obszcén rajz, illetve fotó volt látható. Politikailag kifogásolható bélyegek is kirakásra kerültek. Ilyen volt például a Csáji Attila által készített bélyegsorozat, amely a magyar zászlót variálja évszámokkal. Egyes színek csökkenésével, növekedésével, az évszámokkal való összehozásával, különböző politikai eseményekre hívja fel a figyelmet (1956, Lengyel események); az illegálisan tevékenykedő „Inconnu” csoport egyik bélyegén látható ötágú csillag, melyen angol nyelven „ismeretlen tárgy” felirat olvasható;

a Fazekas György által készített „alkotás” – ötágú csillag –, ahol két lap elfordításával horogkereszt alakítható ki.

A kiállítást dr. Beke László művészettörténész méltatta. Írásban fejtette ki azon álláspontját, hogy jó volna, ha a Magyar Posta a „művész bélyegeket” mint értéket elfogadná.

– A Fiatal Művészek klubjában ez évben rendezte meg „Mindenki mindenkivel” elnevezésű akcióját. Lényege az volt, hogy a résztvevők által készített pecsétekkel mindenki pecsételt.

A rendezvényről katalógust készített és terjesztett, melyhez Kováts Albert, Szemadám György és Erdély Miklós írt méltató szöveget. Figyelemre méltó, hogy Kováts az Inconnu csoport által készített – lengyel Szolidaritás zászlaját, illetve jelszavát utánzó – pecsétet dicséri. Mint írja: „az Inconnu grafikai-politikai leleményével, asszociációival hatott”. További szövegében kiemeli a pecsétakció bürokrácia, illetve hatóságellenességét is.

– 1982-ben „Filmtervek” címmel hirdetett pályázatot. Különösebb akcióra ugyan még nem került sor, de néhány „figyelemre méltó” javaslat már érkezett.

Ulveczki Gábor filmtervjavaslata szerint „A legújabb kori magyar történelem egy sarkalatos emlékezőhelyére, nevezetesen Osztyapenko kapitány helyére Galántai művész urat” állítaná egy rövid időre.

Sáska Géza filmtervét a burzsoázia és a proletariátus kibékíthetetlen ellentétére építi. A forgatást a Tanácsköztársaság emlékműnél javasolja.

– Galántai György és Swierkiewicz Róbert az Újpesti Mini Galériában rendezett „Torony” címmel kiállítást. Az összegyűjtött anyagokat formálisan zsűrizték, a rázósabb „alkotásokat” csak a megnyitás után rakták ki, ezért a hivatalos szervek a kiállítást 2 nap után bezáratták.

„Művészek pénze a művészpénz” elnevezésű pályázat meghirdetésére ez idáig csak az Inconnu csoport válaszolt. 82 pontban foglalták össze e témában véleményüket.

22. pont „Ráköpök és egy rendőr homlokára ragasztom.”
44. pont „Beviszem a bolondokházába és értéknek nézem.”
49. pont „Megsegítem vele a lengyeleket.”
75. pont „Pénzelem a rendőrséget, hogy nyomozzon utánam...”
A „Művészet ernyő” című akcióját új postai kezdeményezésként indította el. A résztvevők a Galántai által szétküldött lap átalakításával és visszaküldésével neveztek az akcióba.

A célszemélyre bevezetett „K” ellenőrzés útján szereztünk tudomást arról, hogy a szolnoki Inconnu együttes tagjai 1982. április 2-án a Fiatal Művészek Klubjában terveztek fellépni. Az előadás színhelyét állati csontokkal akarták feldíszíteni. Azt tervezték, hogy akciójuk során félmeztelen testükre érdemrendet tűznek és bevizelnek.

Galántai egyik legújabb tevékenysége, hogy külföldi rendezvényekre, akciókra hívja fel hazai kapcsolatai figyelmét. Előfordult, hogy például a Homoszexualitás témában meghirdetett pályázat során olyan helyzetet teremtett, hogy a magyar résztvevőknek a külföldi személyek által készített ellenséges tartalmú összeállítást küldték meg.

Galántai és felesége 1982. június 15-től egy hónapos turistautazást készít elő, nyugati országokba.

Tervezett külföldi utazásuk realizálása érdekében az Európai értelmiségi segélyalapítványhoz fordult segítségért. Az Anette Laboray címére feladott küldeményben hivatkoznak 1978-as franciaországi tartózkodásukra, amelyről hazatérve kiszélesítették kapcsolataikat a hasonló avantgárdista művészekkel és az Art Pool azóta világszerte ismertté vált.

Sok külföldi vendégük volt az elmúlt évben, nekik is többet kellene utazni, hogy meglátogassák azokat a művészeket és művészeti központokat, amelyekkel nekik jó kapcsolatokat kell fenntartani. Mivel az utazás költségei jelentősen megnövekedtek, kéri az E.É.S. segítségét ezekhez az utazásokhoz.

Galántai hivatalos formát sugalló levelezése olyan helyzetet teremtett, hogy egy művészcsoport Montreal–Budapest képzőművész csereprogram megszervezésére kéri fel.

Ellenséges tevékenységének megelőzése, korlátozása, nyugati kapcsolatainak csökkentése érdekében, az értékelt időszakban közel kétezer propagandaanyag végleges visszatartására tettünk javaslatot. Az aránylag nagy számú ellenséges küldemények kobzása ellenére is több politikailag kifogásolható, közerkölcsöt sértő „alkotás” eljutott célszemélyünkhöz. Ezeket különböző rendezvényein kiállította.

A bevezetett „K” ellenőrzés nagy mértékben hozzájárult „Festő” mélyreható ellenőrzésének megoldásához. Elősegítette tevékenységének, kapcsolati köre kiépítésének megismerését és korlátozását, szignalizációs tevékenységünk fokozását.

A keletkezett információk megerősítették, hogy Galántai György tovább folytatja a párt kultúrpolitikája ellen irányuló tevékenységét. Nem mondott le gyűjteményének bővítéséről, a címére beérkező, köztük ellenséges anyagok kiállításokon történő bemutatásáról.

Galántai György tevékenysége, különösen fokozódó bel- és külföldi kapcsolatépítési törekvése miatt a „K” ellenőrzés folytatása szükséges.

Javasoljuk a keletkezett anyagok megsemmisítését.

Budapest, 1982. június 14.

Tibor Horváth 1st lieutenant

Registry number: 4/5-653.
Printed in 3 copies

[To the attention of the readers / researchers]