Kedves Látogató!

1975-ben fotóautomatával fényképet készítettem egyik igazolványomba. A kép személytelensége több barátomnak feltűnt. Elhatároztam, hogy a képet visszanagyítva tovább alakítom újabb fotómechanikus eljárásokkal és így talán visszajutok az eredeti tartalmához. Az általánosan használatos raszterrácstól az egyéb kézenfekvő lehetőségekig minden alakító eszközt raszterként fogtam fel. Az alakító eszközöket tartalmuk minél többfélesége szerint válogattam. Végső lehetőségként magát a kiindulási fotót is az alakítás eszközeként értelmeztem.

„Maga az önarckép a lapok során át egyre kevesebbet őriz meg személyes, önkifejező jellegéből. Modulrendszer alapegységévé válik, amellyel különböző gépies műveletek végezhetők – sőt, időnként majdnem teljesen el is tűnik, csak hiánya lesz mindvégig érezhető. A grafikai átalakítások folyamán így a tulajdonképpeni főszereplő nem valamilyem motívum, hanem maga a művelet, helyesebben annak két kitüntetett eszköze: a képi struktúrát döntően meghatározó fotónegatív, valamint a festékanyagot áteresztő (át nem eresztő) finom szita” (BEKE LÁSZLÓ, 1978).

„Multiplikálva, miniatürizálva, felnagyítva, deformálva, összehajtva, szétszaggatva a ’kontakt’ széria egy egyszerű alapanyaggá válik, egy műtárgy vagy használati tárgy létrehozásának kiinduló pontjává.

A művész szabadjára engedi képzeletét és technikájának alkémiájával egy végtelen transzformációs kísérletet mutat be.

Ezeket az erőszakos, gyötrő, kínzó vagy fátyolkönnyű képeket a formákkal, a színekkel, a festékkel – átalakítva, kombinálva, egymásra helyezve, elmaszkírozva, kivágva azokat – oly akarattal hozza létre, mely Henri Michaux harcosának sajátja.” (JEAN POMMIER, 1978, Fougéres)

A Csepeli Papírgyár Ifjúsági Klubjában rendezendő kiállításomon a Velemi Szimpóziumon, 1979-ben készített munkáimból mutatok be tizenhatot.

A Velemi Kísérlet lényege, hogy az automata-kép erősen raszterre bontott, majd textíliára felnagyított változatát használatnak vetettem alá. A munkák filmkockák által lettek rögzítve.

Budapest, 1980. január 2.

Galántai György