the first compensation (back) • első rekompenzáció (hátoldal)    
the second compensation (front) • második rekompenzáció (első oldal)

Two-fold Compensation 1975

The work was inspired by
a sewing machine ad:

„You don't need a dressmaker if you have a sewing machine at home”

This is on the left; on the right, you can see the particulars of the work of art desacreted by the ad: Vermeer Van Delft, Lacemaker, exact size, date of origin (the first compensation). The pictures are surrounded by a narrow ditch, in which the coins of memory and two newspaper clippings can be seen.

The texts of the clipping on the left reads:
„Joe Carbo's How to Get Rich attracted a great deal of attention in the USA. His main point is that you should be optimistic, for optimism is a source of energy. Second, you should stop complaining about your bad breaks and hard luck. If all this doesn't help, you should turn to your subconscious, that marvellous computer of the mind...”

The clipping on the right reads:
Correction
(Élet és Irodalom, January 18. 1975).
„There was a line missing in the article we ran last week by József Vadas. The text should read: Hungarian art is disabled because the avant-garde could never exert any real influence: between the two wars, it was harassed because of its left-wing affiliations, while after the war, we thought it was the enemy, and stayed away from it.”


On the bottom right, there is the instruction: Please turn! On turning the picture, we see a proposal for an alternate ad: a piece of quilted fabric (the second compensation).

Kettős rekompenzáció 1975

A műhöz az indítékot
egy varrógépreklám szolgáltatta:

„Nincs szüksége varrónőre, ha van otthon varrógépe”

Ez látható a kép hátuljának bal oldalán, a jobb oldalon pedig a reklám által megsemmisített Vermeer van Delft „Csipkeverőnő” c. képének pontos adatai és eredeti mérete
(első rekompenzáció). Mindkét képet körbeveszi egy keskeny árok, melyben az emlékezet pénzei és két újságkivágás látható.

Az újsághírek szövege:
Bal oldali cikk:
Hogyan lehet meggazdagodni?
„Joe Carbo könyve, a Hogyan lehet meggazdagodni, nagy feltűnést keltett az Egyesült Államokban. Alaptétele szerint először is optimistának kell lenni, mert ez felfokozza lelki erőnket. Másodszor nem szabad folyvást zsörtölődni az igazságtalanságok és az elszalasztott lehetőségek miatt. Ha mindez nem segít, akkor a tudatalattihoz, a szervezet csodálatos komputeréhez kell folyamodni...”

Jobb oldali cikk:
Hibaigazítás
(Élet és Irodalom, 1975. január 18.)
„Múlt heti számunkban Vadas József Titok kulisszák nélkül c. cikkéből kimaradt egy sor. A szövegrész helyesen így hangzik: A magyar képzőművészet szervi fogyatékossága, hogy az avantgarde nem tudta hatását kifejteni – a két világháború között azért nem, mert baloldalisága miatt üldözték, a háború után azért nem, mert ellenfélnek tekintettük és óva intettük tőle magunkat.”

A képet megfordítva, (második rekompenzáció) egy ajánlat:
a varrógépeket reklámozzák steppelt angol tapétával.