The „Sun” motif
and compositions montages of it

„Nap” motívum
és kompoziciók, metszetek, nyomatmontázsok

I was dealing with the analogies of verbal and visual meanings, when I heard this sentence in the radio from John Cage - a Zen quotation: “Every Day Is a Beautiful Day” (the fact that “Day” in Hungarian is “Nap” and this is also the translation of “Sun” offered a good poosibility for visual experiments.)

A verbális és vizuális jelentések megfeleléseivel foglalkoztam, amikor a rádióból John Cage-nek ezt a Zenből átvett mondatát hallottam: „Minden nap szép nap.” (a Nap és a nap szó azonossága a magyarban jó lehetőségnek ígérkezett a kísérletezésre)

Homage to John Cage – by G. Galántai 1971 (2005)

next / tovább


Prints of linocuts and paper cuts
Lino- és papírmetszet nyomatok 1971

Montages of linocuts and paper cuts
Lino- és papírmetszet montázsok 1971

Sun-Land / Nap-Táj 1971 (Variations / Variációk)

4x4=16(montage of linocuts)
4x4=16(nyomatmontázs) 1971

Sun-Land / Nap-Táj, (Structure / Struktúra) 1971